5-minuten Universiteit podcast

5-minuten Universiteit

5-minuten Universiteit

In deze podcast vertelt Caroline een- of tweemaal per maand iets over de organisatie van de universiteiten in Nederland. De podcast is bedoeld voor mensen die Nederlands op B1-plus niveau beheersen en hun kennis van de Nederlandse academische wereld willen vergroten. Het is een extra podcast naast de wekelijkse (algemene) podcast 5-minuten Nederlands. Als je vragen hebt, mail naar: 5minutennl@gmail.com.

 • Podcast gepubliceerd op: 8/30/2023 12:00:00 AM
 • Maker: Caroline
 • Taal: nl-nl
 • Laatste RSS update: 6/24/2024 10:10:00 AM
 • Datum eerste aflevering: 1/13/2021 3:09:20 PM
 • Datum laatste aflevering: 4/21/2021 1:00:00 PM

8 Afleveringen

 • 00:08:41

  Ik ben lid van de examencommissie bij de Bacheloropleiding Urban Studies. En alle opleidingen bij de universiteit hebben een examencommissie en die examencommissie gaat vooral eigenlijk over kwaliteitsbewaking, dus het gaat over het bewake ...

 • 00:04:41

  Iedere Bachelor- of Masteropleiding heeft een voorzitter, soms opleidingsvoorzitter of opleidingsdirecteur genaamd. Hij of zij is verantwoordelijk voor het programma en de kwaliteit van de opleiding. Daarnaast is er ook een Opleidingscommi ...

 • 00:05:07

  6 - Onderwijs

  25-03-2021

   In Nederland kennen we het Bachelor/Master systeem. Een Bachelorprogramma duurt in principe drie jaar en bestaat uit 180 ECTS of EC’s. Dit betekent dat een student per jaar 60 EC moet halen. In het Bachelor programma is ruimte gereserveer ...

 • 00:07:09

  In de vorige aflevering hebben we het gehad over de functie van promovendus. Vandaag spreek ik met Elly, die uit Engeland komt en hier in Nederland is gepromoveerd... Welkom bij de podcast 5-minuten Universiteit, aflevering 5. Deze podcas ...

 • 00:04:57

  4 - Promovendi

  24-02-2021

  Als je proefschrift uiteindelijk klaar is en je promotor is tevreden, wordt het manuscript naar een commissie gestuurd, die het moet beoordelen. Als de leescommissie akkoord is, mag je naar de pedel om een datum af te spreken voor je verde ...

 • 00:05:44

  3 - Functies

  12-02-2021

  Alle universiteiten in Nederland kennen dezelfde functies. De VSNU (dat is de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten) heeft in 2003 een systeem van functies opgezet voor de Nederlandse universiteiten. Deze zogenaamde UFO p ...

 • 00:05:51

  2 - Faculteiten

  27-01-2021

  Een faculteit wordt bestuurd door het faculteitsbestuur (afgekort tot het FB), dat meestal bestaat uit een decaan, een onderzoeksdirecteur (of portefeuillehouder onderzoek), een onderwijsdirecteur (of portefeuillehouder onderwijs) en een d ...

 • 00:05:09

  De universiteiten worden bestuurd door het College van Bestuur, afgekort tot CvB. De samenstelling van het CvB kan per universiteit verschillen, maar meestal bestaat het college uit drie personen: een Rector Magnificus, een voorzitter en e ...

Disclaimer:De podcast artwork geembed op deze pagina is het eigendom van de eigenaar/ maker van de podcast en is niet op enige wijze geaffilieeerd met Online-Radio.nl.

00:00