Algemene Rekenkamer podcast

Algemene Rekenkamer

Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer onderzoekt of de rijksoverheid publiek geld zinnig, zuinig en zorgvuldig uitgeeft. Er zijn tientallen onderwerpen waar we onderzoek naar doen, rapporten over schrijven en nu ook podcasts over maken. De Algemene Rekenkamer is een Hoog College van Staat. We zijn een onafhankelijk instituut en dus geen onderdeel van de regering of het parlement. www.rekenkamer.nl

 • Podcast gepubliceerd op: 6/26/2022 1:23:40 AM
 • Maker: Algemene Rekenkamer
 • Taal: nl
 • Laatste RSS update: 7/2/2024 5:40:00 PM
 • Datum eerste aflevering: 6/21/2022 10:00:00 AM
 • Datum laatste aflevering: 2/27/2024 3:50:00 PM

7 Afleveringen

 • 0:26:58

  Resultaten téllen!

  27-02-2024

  Tussen 2016 en 2022 heeft de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking ongeveer € 670 miljoen uitgegeven aan toegang tot schoon drinkwater en sanitair voor mensen in ontwikkelingslanden. Het doel is dat in 2030 30 miljo ...

 • 0:10:41

  Om echt werk te maken van beleid dat Nederland moet beschermen tegen overstromingen, is het zaak dat de minister van IenW voorbij 2050 kijkt. Dat vergt veel meer dan alleen versterking van dijken. Het landschap moet zo worden ingericht, da ...

 • 0:08:57

  De Algemene Rekenkamer onderzoekt de jaarverslagen en het Financieel Jaarverslag van het Rijk. We noemen dat het verantwoordingsonderzoek. Onze onderzoeksvragen zijn: - Is het geld ontvangen, besteed en verantwoord volgens de regels? - Z ...

 • 0:08:15

  In 2015 is de verantwoordelijkheid voor jeugdbescherming overgeheveld naar gemeenten. Hiermee zouden de totale uitgaven aan jeugdzorg dalen, de wachttijden korter worden en de administratieve last voor hulpverleners afnemen. Dat is niet ge ...

 • 0:05:33

  De 3 grootste schuldeisers van de rijksoverheid hebben weinig oog voor kwetsbare burgers die vanwege afbetaling van schulden onvoldoende leefgeld overhouden. De aanpak voor duizenden burgers met problematische schulden is daardoor onvoldoe ...

 • 0:36:59

  De aanpak door de Belastingdienst van schijnzelfstandigheid bij de inhuur van vakmensen in allerlei bedrijfssectoren komt niet van de grond. De Belastingdienst corrigeert steeds minder bij de inhuur van zelfstandigen. De pakkans op schijnz ...

Disclaimer:De podcast artwork geembed op deze pagina is het eigendom van de eigenaar/ maker van de podcast en is niet op enige wijze geaffilieeerd met Online-Radio.nl.

00:00