Algemene Rekenkamer podcast

Algemene Rekenkamer

Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer onderzoekt of de rijksoverheid publiek geld zinnig, zuinig en zorgvuldig uitgeeft. Er zijn tientallen onderwerpen waar we onderzoek naar doen, rapporten over schrijven en nu ook podcasts over maken. De Algemene Rekenkamer is een Hoog College van Staat. We zijn een onafhankelijk instituut en dus geen onderdeel van de regering of het parlement. www.rekenkamer.nl

 • Podcast gepubliceerd op: 6/26/2022 1:23:40 AM
 • Maker: Algemene Rekenkamer
 • Taal: nl
 • Laatste RSS update: 5/28/2023 7:51:00 PM
 • Datum eerste aflevering: 6/21/2022 10:00:00 AM
 • Datum laatste aflevering: 5/25/2023 12:30:00 PM

5 Afleveringen

 • 0:08:57

  De Algemene Rekenkamer onderzoekt de jaarverslagen en het Financieel Jaarverslag van het Rijk. We noemen dat het verantwoordingsonderzoek. Onze onderzoeksvragen zijn: - Is het geld ontvangen, besteed en verantwoord volgens de regels? - Z ...

 • 0:08:15

  In 2015 is de verantwoordelijkheid voor jeugdbescherming overgeheveld naar gemeenten. Hiermee zouden de totale uitgaven aan jeugdzorg dalen, de wachttijden korter worden en de administratieve last voor hulpverleners afnemen. Dat is niet ge ...

 • 0:05:33

  De 3 grootste schuldeisers van de rijksoverheid hebben weinig oog voor kwetsbare burgers die vanwege afbetaling van schulden onvoldoende leefgeld overhouden. De aanpak voor duizenden burgers met problematische schulden is daardoor onvoldoe ...

 • 0:36:59

  De aanpak door de Belastingdienst van schijnzelfstandigheid bij de inhuur van vakmensen in allerlei bedrijfssectoren komt niet van de grond. De Belastingdienst corrigeert steeds minder bij de inhuur van zelfstandigen. De pakkans op schijnz ...

Disclaimer:De podcast artwork geembed op deze pagina is het eigendom van de eigenaar/ maker van de podcast en is niet op enige wijze geaffilieeerd met Online-Radio.nl.

00:00