Christelijke Apologeet podcast

Christelijke Apologeet

Christelijke Apologeet

Christelijke Apologeet heeft als doel om 'gewone christenen' te helpen om te groeien in hun kennis van het christelijke geloof. Specifiek om het gebod in 1 Petrus 3:15 te kunnen vervullen: "maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag." Ik mag dienen als een van de ouderlingen van Roemeense Evangelische gemeente “Solo Christo” in Rotterdam. Je vindt onze geloofsbelijdenis hier http://solo-christo.nl/desprenoi.html . Ik kan me voorstellen dat je geen Roemeens spreekt. Persoonlijk onderschrijf ik grotendeels de 1689 London Baptist Confession (reformed baptist). Calvinistisch qua soteriologie. Bronnen van inspiratie hierin zijn Cornelius van Til, Greg Bahnsen, James White, Jeff Durbin, enzovoorts.

 • Podcast gepubliceerd op: 4/17/2022 1:52:52 AM
 • Maker: Chris Verhagen
 • Taal: nl
 • Laatste RSS update: 5/22/2022 3:10:00 AM
 • Datum eerste aflevering: 4/29/2020 8:00:00 PM
 • Datum laatste aflevering: 5/20/2022 8:00:00 PM

109 Afleveringen

 • 0:14:42

  In Lukas 24 lezen we over de Emmaüsgangers en hun ontmoeting met de opgestane Heer. In deze video enkele observaties m.b.t. de boodschap van Jezus aan deze discipelen en wat wij hiervan kunnen leren. Muziek: Khi Rho Beats ...

 • 0:31:19

  Met betrekking tot de datering van het boek Openbaring zijn er twee kampen: * de late datering (omstreeks jaar 95 na Chr.; tijdens bewind keizer Domitianus) * de vroege datering (omstreeks jaar 65/66 na Chr.; tijdens bewind keizer Nero) ...

 • 0:26:56

  In reactie op mijn serie van video’s over eschatologie hebben sommigen gevraagd naar mijn visie op de ‘Antichrist’. In de Evangelische wereld is mij opgevallen dat velen één persoon, de zogenaamde Antichrist, verwachten als een soort polit ...

 • 0:24:13

  Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig. - Openbaring 13:18 “In mijn reizen, die verder gingen dan die van ieder ander ...

 • 0:23:16

  Naar aanleiding van mijn recente video's leek het me goed om eens stil te staan bij 'hyperpreterism'. Dit is de opvatting dat alle profetieën van het Nieuwe Testament in het jaar 70 na Christus in vervulling zijn gegaan bij de vernietiging ...

 • 0:13:35

  In deze video bespreek ik bondig de verschillende visies op het laatste boek van de bijbel: preterisme, historicisme, futurisme en idealisme. Mij valt op dat in de evangelische wereld in Nederland futurisme de status quo zienswijze is gewo ...

 • 0:58:59

  Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige p ...

Volgende

Disclaimer:De podcast artwork geembed op deze pagina is het eigendom van de eigenaar/ maker van de podcast en is niet op enige wijze geaffilieeerd met Online-Radio.nl.

00:00