De Herbergiers podcast

De Herbergiers

De Herbergiers

In deze podcast delen de Herbergiers Herwin Horst en dominicanenbroeder Stefan Ansinger hun passie en liefde voor de waarheid en schoonheid van het katholieke geloof. Door een vriendschappelijk gesprek over de fundamenten van ons geloof hopen zij dat u net als hen kunt groeien in kennis en liefde voor Christus.

 • Podcast gepubliceerd op: 4/24/2022 1:43:55 AM
 • Maker: De Herbergiers
 • Taal: nl
 • Laatste RSS update: 6/26/2022 4:50:00 AM
 • Datum eerste aflevering: 2/4/2022 10:01:44 AM
 • Datum laatste aflevering: 6/10/2022 3:17:04 PM

10 Afleveringen

 • 00:57:03

  Verlos ons van het kwade. We bidden het elke dag. Toch is het niet vanzelfsprekend: we vragen dat God ons verlost van het kwade. Blijkbaar kunnen we het niet zelf. Elk gebed, elke smeekbede begint bij de erkenning van afhankelijkheid richt ...

 • 01:04:14

  Wanneer de verleiding op ons pad komt moeten we niet vrezen maar Gods liefde aanroepen. De liefde weerstaat elke verleiding. Maar wat is de verleiding eigenlijk? Wat betekent de smeekbede “breng ons niet in beproeving”? Volgens de H. Tho ...

 • 00:51:14

  De smeekbede "vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren" bevestigd dat onze vergeving alleen mogelijk is als wij de ander ook van harte vergeven. Thomas koppelt deze smeekbede aan de geestesgave van goede raad. ...

 • 00:57:31

  Nadat sint Thomas heeft uitgelegd hoe deze smeekbede samenhangt met de gave van het weten (v.d. H. Geest) zien we hoe Thomas de heilswil van God samenvat in het verlangen van God dat wij eeuwig leven bezitten (1). De weg naar dit eeuwig le ...

 • 00:49:42

  In deze aflevering gaan we in op de tweede smeekbede van het Onzevader: dat uw koninkrijk kome. God heeft altijd de heerschappij maar hoe krijgt zijn koninkrijk nu al in ons hart gestalte? Wat heeft het koninkrijk te maken met het paradijs ...

 • 00:50:38

  Onze naam is iets dat heel dicht bij onze persoon ligt. Toch kan onze naam nooit het gehele mysterie van onze persoonlijkheid vatten. In bijbelse zin is de naam een verwijzing naar het wezen van de persoon. God wordt ons tegenwoordig wanne ...

 • 00:51:04

  Wat betekent het dat God, Onze Vader, in de hemel is? God is niet alleen boven ons als Schepper maar ook in ons door de genade. Onze hemelse Vader wil onze harten tot een hemelse binnenkamer van genade maken. De hemel is niet alleen boven ...

 • 00:41:16

  Wat betekent het om geschapen te zijn naar Gods beeld en gelijkenis, dat Hij Onze Vader is? Hoe staat dit tegenover onze problematische "me-myself and I" drie-eenheid? We bespreken ook de eer voor God (onophoudelijke dankzegging voor alles ...

 • 00:44:34

  In de eerste aflevering van onze podcast maakt u kennis met broeder Stefan Ansinger O.P. en Herwin Horst. Daarnaast zullen zij het eerste thema van de podcast introduceren: het Onze Vader. In de volgende afleveringen behandelen we telkens ...

Disclaimer:De podcast artwork geembed op deze pagina is het eigendom van de eigenaar/ maker van de podcast en is niet op enige wijze geaffilieeerd met Online-Radio.nl.

00:00