De Herbergiers podcast

De Herbergiers

De Herbergiers

In deze podcast delen de Herbergiers Herwin Horst en dominicanenbroeder Stefan Ansinger hun passie en liefde voor de waarheid en schoonheid van het katholieke geloof. Door een vriendschappelijk gesprek over de fundamenten van ons geloof hopen zij dat u net als hen kunt groeien in kennis en liefde voor Christus.

 • Podcast gepubliceerd op: 4/24/2022 1:43:55 AM
 • Maker: De Herbergiers
 • Taal: nl
 • Laatste RSS update: 10/4/2022 10:36:00 AM
 • Datum eerste aflevering: 2/4/2022 10:01:44 AM
 • Datum laatste aflevering: 9/23/2022 5:45:47 PM

14 Afleveringen

 • 00:50:54

  Sint Thomas wijst op ons het bijzondere feit dat de engel Gabriël niet Maria begroet maar Maria de engel Gabriël. Dat is bijzonder omdat de engel normaal gesproken superieur is aan de mens vanwege zijn geestelijke natuur en zijn vertrouwdh ...

 • 00:53:46

  We beginnen een nieuwe serie van overwegingen over het Wees Gegroet. Vandaag introduceren we dit nieuwe onderwerp (vooral aan de hand van de Heilige Schrift) en we bespreken ook de bijzondere rol van Maria in ons persoonlijke christelijke ...

 • 01:00:52

  In deze laatste aflevering over het thema Onzevader bespreken Herwin en broeder Stefan wat zij geleerd hebben van de afgelopen 10 afleveringen. Waar raakt de heilige Thomas van Aquino essentiële punten die voor ons christelijk leven belang ...

 • 00:57:03

  Verlos ons van het kwade. We bidden het elke dag. Toch is het niet vanzelfsprekend: we vragen dat God ons verlost van het kwade. Blijkbaar kunnen we het niet zelf. Elk gebed, elke smeekbede begint bij de erkenning van afhankelijkheid richt ...

 • 01:04:14

  Wanneer de verleiding op ons pad komt moeten we niet vrezen maar Gods liefde aanroepen. De liefde weerstaat elke verleiding. Maar wat is de verleiding eigenlijk? Wat betekent de smeekbede “breng ons niet in beproeving”? Volgens de H. Tho ...

 • 00:51:14

  De smeekbede "vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren" bevestigd dat onze vergeving alleen mogelijk is als wij de ander ook van harte vergeven. Thomas koppelt deze smeekbede aan de geestesgave van goede raad. ...

 • 00:57:31

  Nadat sint Thomas heeft uitgelegd hoe deze smeekbede samenhangt met de gave van het weten (v.d. H. Geest) zien we hoe Thomas de heilswil van God samenvat in het verlangen van God dat wij eeuwig leven bezitten (1). De weg naar dit eeuwig le ...

 • 00:49:42

  In deze aflevering gaan we in op de tweede smeekbede van het Onzevader: dat uw koninkrijk kome. God heeft altijd de heerschappij maar hoe krijgt zijn koninkrijk nu al in ons hart gestalte? Wat heeft het koninkrijk te maken met het paradijs ...

Volgende

Disclaimer:De podcast artwork geembed op deze pagina is het eigendom van de eigenaar/ maker van de podcast en is niet op enige wijze geaffilieeerd met Online-Radio.nl.

00:00