De Parlementaire podcast

De Parlementaire Podcast

De Parlementaire Podcast

Polarisatie, de maakbare samenleving, economische crises en burgerlijke ongehoorzaamheid. De jaren zeventig waren een onstuimig maar tot de verbeelding sprekend decennium. Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis bracht de Nederlandse politiek van de jaren zeventig in kaart in het boek Grote idealen, smalle marges. In De Parlementaire Podcast komen de onderzoekers aan het woord. Ze geven een inkijkje in wat zich allemaal afspeelde op het Binnenhof en daarbuiten, en vertellen hoe politieke keuzes van toen doorwerken tot in het heden.

 • Podcast gepubliceerd op: 9/11/2022 1:47:44 AM
 • Maker: Centrum voor Parlementaire Geschiedenis
 • Taal: nl
 • Laatste RSS update: 5/18/2024 4:30:00 PM
 • Datum eerste aflevering: 8/31/2022 1:14:22 PM
 • Datum laatste aflevering: 10/25/2022 6:00:52 AM

8 Afleveringen

 • 00:41:25

  Buitenlandpolitiek was in de jaren veertig en vijftig een specialistische aangelegenheid, maar in de jaren zestig en zeventig manifesteerde zich een nieuwe generatie geëngageerde politici, intellectuelen en activisten die de blik over de l ...

 • 00:43:39

  De verwerking van het oorlogsverleden nam in de jaren zeventig een hoge vlucht. Politici en journalisten beten zich erin vast. Johan van Merriënboer reflecteert op deze ontwikkeling aan de hand van drie verschillende kwesties: De drie van ...

 • 00:53:15

  In 1973 kwam er een einde aan een lange periode van welvaartsgroei. De oliecrisis trok internationaal diepe sporen. Talloze industrieën kwamen in zwaar weer terecht, de werkloosheid steeg. Onder economen woedde een strijd over de aanpak va ...

 • 00:33:10

  #5 De middenschool

  04-10-2022

  ‘Spreiding van kennis, macht en inkomen’, dat was het motto van het kabinet-Den Uyl dat in 1973 aantrad. Onderwijsvernieuwing stond hoog op de politieke agenda en in de middenschool zagen velen de toekomst. Anderen vonden het een schrikbee ...

 • 00:33:37

  Het milieu stond begin jaren zeventig hoog op de politieke agenda, maar het milieubeleid stond nog in de kinderschoenen. Structurele veranderingen kwamen maar moeilijk van de grond, en eind jaren zeventig verloor de eerder zo urgente milie ...

 • 00:45:53

  Vanaf de jaren zestig werden burgers steeds mondiger en kritischer. Dat leidde in de jaren zeventig tot veel verschillende vormen van burgerlijke ongehoorzaamheid, van de sabotage van munitietreinen tot activisme vanuit de huiskamer. Hoe r ...

 • 00:40:46

  Het Nederlandse politieke bestel werd sinds het laatste kwart van de negentiende eeuw vormgegeven door liberalen, confessionelen en sociaaldemocraten. Nadat het verzuilde partijlandschap in de tweede helft van de jaren zestig was opgeschud ...

 • 00:32:20

  De jaren zeventig van de vorige eeuw waren de jaren van idealisme, activisme en hooggestemde verwachtingen over welzijn, welvaartsverdeling en democratisering. Het was ook het decennium van diepe maatschappelijke en politieke tegenstelling ...

Disclaimer:De podcast artwork geembed op deze pagina is het eigendom van de eigenaar/ maker van de podcast en is niet op enige wijze geaffilieeerd met Online-Radio.nl.

00:00