De top kijkt om podcast

De top kijkt om

De top kijkt om

'De top kijkt om' is een serie interviews met oud-ministers, oud-staatssecretarissen en oud-topambtenaren. Hoe blikken zij terug op hun manier van besturen, de druk van de media en de kwaliteit van de ambtelijke dienst? Wat moeten hun opvolgers doen en laten om zo effectief mogelijk te zijn? In deze podcastserie luistert u naar eerder gefilmde interviews die u kunt bekijken op www.detopkijktom.nl.

 • Podcast gepubliceerd op: 3/25/2022 10:32:08 AM
 • Maker: Interviews met oud-ministers, oud-staatssecretarissen en oud-topambtenaren
 • Taal: nl-nl
 • Laatste RSS update: 3/26/2023 11:01:00 AM
 • Datum eerste aflevering: 1/11/2022 9:23:34 AM
 • Datum laatste aflevering: 3/17/2023 1:00:47 AM

20 Afleveringen

 • 01:34:29

  Martin van Rijn

  31-05-2022

  In deze aflevering luistert u naar een interview met Martin van Rijn. Directeur-generaal Management en Personeelsbeleid, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Directeur-generaal Gezondheidszorg, ministerie van Volksgezo ...

 • 02:06:22

  In deze aflevering luistert u naar een interview met Dineke Mulock Houwer. Directeur-generaal bij het ministerie van Justitie en daarvoor directeur Emancipatiezaken bij ministeries Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en Sociale Zake ...

 • 01:56:07

  Roel Bekker

  04-05-2022

  In deze aflevering luistert u naar een interview met Roel Bekker. Secretaris-generaal bij het ministerie van VWS van 1998 tot 2007 en programma-secretaris-generaal Vernieuwing Rijksdienst bij het ministerie van BZK van 2007 tot 2010. Bekke ...

 • 01:47:19

  In deze aflevering luistert u naar een interview met Koos van der Steenhoven. Van december 2012 tot juli 2013 was hij waarnemend secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Eerder was hij zeven jaar secretaris-genera ...

 • 02:14:40

  Harry Borghouts

  04-05-2022

  In deze aflevering luistert u naar een interview met Harry Borghouts. Secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie in de periode 1996 tot 2002. Borghouts: “Je moet de ambtenaren die bij jou werken beschermen en niet meegaan met praa ...

 • 01:57:54

  Annemarie Jorritsma

  04-03-2022

  In deze aflevering luistert u naar een interview met oud-minister Annemarie Jorritsma. Minister van Verkeer en Waterstaat in kabinet-Kok I en Economische Zaken en vicepremier in kabinet-Kok II. Jorritsma: “Tijd is je vriend: als je in de p ...

 • 00:56:22

  Jozias van Aartsen

  20-01-2022

  In deze aflevering luistert u naar een interview met oud-minister Jozias van Aartsen, secretaris-generaal Binnenlandse Zaken in de periode 1985-1994, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in kabinet-Kok I en minister van Buiten ...

 • 01:54:58

  Jacqueline Cramer

  18-01-2022

  In deze aflevering luistert u naar een interview met Jacqueline Cramer. Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in kabinet-Balkenende IV. Cramer: “Als minister moet je weliswaar rekening houden met wat iedereen ...

 • 01:24:19

  Sybilla Dekker

  11-01-2022

  In deze aflevering luistert u naar een interview met Sybilla Dekker. Minister van VROM van 2003 tot 2006 in kabinet-Balkenende II. Dekker: “Het draait niet alleen om je eigen politieke overtuiging, maar ook om de inhoud in de mix van polit ...

Volgende

Disclaimer:De podcast artwork geembed op deze pagina is het eigendom van de eigenaar/ maker van de podcast en is niet op enige wijze geaffilieeerd met Online-Radio.nl.

00:00