Dierenraad podcast

Dierenraad podcast

Dierenraad podcast

In de Dierenraad podcast nemen we je mee in rapporten van de Raad voor Dierenaangelegenheden. De RDA is een onafhankelijke Raad van deskundigen die de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit adviseert over multidisciplinaire vraagstukken op het gebied van dierenwelzijn.

 • Podcast gepubliceerd op: 3/19/2023 1:20:31 AM
 • Maker: De podcast van de Raad voor Dierenaangelegenheden
 • Taal: nl
 • Laatste RSS update: 5/28/2024 5:40:00 AM
 • Datum eerste aflevering: 1/19/2023 3:21:17 PM
 • Datum laatste aflevering: 12/20/2023 9:00:00 AM

15 Afleveringen

 • 00:24:32

  In deze podcastaflevering komen een ervaren Raadslid en een gedreven Jong RDA-lid samen om in gesprek te gaan over de zienswijze ‘Laat dierenwelzijn niet ondersneeuwen’. Er is veel maatschappelijke aandacht voor klimaatverandering en de ma ...

 • 00:32:43

  Twee raadsleden gaan met elkaar in gesprek over de zienswijze 'Plezier voor mens én dier?'. Al sinds mensenheugenis worden dieren gebruikt voor sport, ontspanning, traditie en vermaak. Denk bijvoorbeeld aan roofvogelshows, levende ...

 • 00:26:34

  Twee raadsleden gaan met elkaar in gesprek over ?de zienswijze 'Doden van zorgbehoevende dieren'?. De positie van dieren in onze samenleving verandert en het doden van dieren roept in toenemende mate vragen op. De maatschappelijke ...

 • 00:33:01

  Twee raadsleden gaan op persoonlijke titel in gesprek over ?de notitie 'Orgaankweek in dieren'?.  Er is namelijk een nijpend tekort aan menselijke donoren en daarom wordt er nagedacht over creatieve oplossingen. Eén daarvan is het ...

 • 00:27:23

  Twee raadsleden gaan met elkaar in gesprek over ?de zienswijze 'Dilemma's in de wildopvang'?. Want wanneer beschouwen we een wild dier eigenlijk als hulpbehoevend? En moeten we hen eigenlijk altijd helpen? Hoe dan? En door wie? ...

 • 00:29:13

  Twee raadsleden gaan met elkaar in gesprek over ?de zienswijze 'Doden van dieren aan het licht'?. De dood is namelijk een onlosmakelijke bijkomstigheid in onze omgang met dieren. Als mens spelen we daar vaak een actieve rol in: we ...

 • 00:19:23

  Een raadslid geeft een toelichting op ?de zienswijze 'Dieren in het huis van Thorbecke?'. Hebben provincies en gemeenten eigenlijk voldoende mogelijkheden om in te grijpen als er bijvoorbeeld sprake is van overlast, of als het dier ...

 • 00:22:28

  Twee raadsleden gaan met elkaar in gesprek over ?het essay 'Liefde maakt blind'?. Want daar waar mensen en dieren in huise­lijke kring samenleven, groeit liefde voor elkaar. Vaak zal dit tot wederzijds genoe­gen zijn, maar soms kan ...

 • 00:32:43

  Twee raadsleden gaan met elkaar in gesprek over de zienswijze 'Plezier voor mens én dier?'. Al sinds mensenheugenis worden dieren gebruikt voor sport, ontspanning, traditie en vermaak. Denk bijvoorbeeld aan roofvogelshows, levende ...

 • 00:25:29

  Twee raadsleden gaan met elkaar in gesprek over de zienswijze 'Doden van zorgbehoevende dieren'. De positie van dieren in onze samenleving verandert en het doden van dieren roept in toenemende mate vragen op. De maatschappelijke kritiek sp ...

Volgende

Disclaimer:De podcast artwork geembed op deze pagina is het eigendom van de eigenaar/ maker van de podcast en is niet op enige wijze geaffilieeerd met Online-Radio.nl.

00:00