Mayor's Manual podcast

Mayor's Manual Podcast

Mayor's Manual Podcast

For the English podcast description, scroll down. In de Mayor's Manual Podcast bespreken we oplossingen die volgens koplopers - uit de overheid, private sector en kennisinstellingen - een plek verdienen in het handboek van elke burgemeester. Vanaf de keukentafel van het AMS Institute verkennen we oplossingen voor stedelijke uitdagingen. Oplossingen die verder in de toekomst liggen en oplossingen die morgen opgeschaald kunnen worden. Samen met denkers en doeners bespreken we wat op de agenda van elke burgemeester zou moeten staan. Met de podcast willen we u en andere denkers en doeners inspireren om mondiale stedelijke transities te versnellen. We bespreken grote stedelijke uitdagingen en transities zoals: hoe gaan we naar een circulaire stad, wat is de weg naar een veilige digitale stad, welke innovaties bestaan er al voor ons huidige mobiliteitssysteem en wie gaat onze stad klimaatbestendig maken?Kenneth Heijns, Managing Director bij AMS Institute, en Sacha Stolp, Directeur Toekomstbestendige Assets bij de gemeente Amsterdam, zijn uw podcast hosts. U kunt ons vinden op Apple podcasts, Google podcasts en Spotify. -- English --The Mayor’s Manual Podcast taps into the solutions that frontrunners and changemakers - from the government, private sector and knowledge institutes - want to see on every mayor’s manual.From the kitchen table at AMS Institute we explore solutions to urban challenges. Solutions further down the road, and solutions that can be scaled-up tomorrow. Together with thinkers and doers we discuss what should be on the agenda of every mayor. With the podcast we aim to inspire you and other thinkers and do'ers to accelerate global urban transitions.We discuss major urban challenges and transitions such as: how do we move towards a circular city, what is the path to a safe digital city, which innovations already exist for our current mobility system and who will make our city climate proof? Kenneth Heijns, Managing Director at AMS Institute, and Sacha Stolp, Director Future-Proof Assets for the City of Amsterdam, will be your podcast hosts. Find us on Apple podcasts, Google podcasts and Spotify.

 • Podcast gepubliceerd op: 3/29/2022 11:06:01 AM
 • Maker: AMS Institute & Municipality of Amsterdam
 • Taal: nl-nl
 • Laatste RSS update: 5/31/2023 3:25:00 PM
 • Datum eerste aflevering: 1/18/2021 11:00:00 AM
 • Datum laatste aflevering: 5/26/2023 1:00:00 PM

64 Afleveringen

 • 00:43:48

  In Amsterdam rijden ruim 1600 gemeentelijke voertuigen die dagelijks worden gebruikt. Van vuilniswagen en tractoren tot veegwagens en elektrische scooters. Dit wagenpark behoort daarmee tot een van de grootste van Nederland. Wat komt er ki ...

 • 00:47:42

  Achter ons digitale bestaan gaat een verbijsterende wereld van verbruik schuil. Met behulp van telefoons en laptops vergaderen en mailen we er op los - maar tegen welke prijs? Exacte cijfers zijn moeilijk te krijgen maar Joppe van Driel ma ...

 • 00:40:12

  Impact Meten - Van Onderbuikgevoel naar Feiten Wat komt er kijken bij een het verduurzamen een organisatie als dat er een is met duizenden werknemers, grote ambities en de verplichting hierin een koploper te zijn? Dat is de centrale vraag ...

 • 00:36:07

  Athens, Melbourne, Freetown and Los Angeles share the uncomfortable honor of being the first cities to appoint a Chief Heat Officer in the fight against Urban Heat Stress. This week we share a second conversation with a Chief Heat Officer ...

 • 00:28:39

  Urban heat stress has been identified as a consequence of climate change and a major cause of harmful changes in the urban climate. The negative impact in cities ranges from economic, social, environmental to public health. We talk about t ...

 • 01:12:40

  This week tune in to the our second episode in the Digital Human Rights series, produced in partnership with Digital Rights House. Together with Jake Blok, co-founder of Digital Rights House, we talk with entrepreneurs, policymakers and re ...

 • 00:56:22

  Digital Human Rights - Masterplan voor de Digitale Leefomgeving Deze week luister je naar de eerste aflevering uit de Digital Human Rights reeks, geproduceerd in samenwerking met Digital Rights House. Samen met Jake Blok, mede-oprichter va ...

Volgende

Disclaimer:De podcast artwork geembed op deze pagina is het eigendom van de eigenaar/ maker van de podcast en is niet op enige wijze geaffilieeerd met Online-Radio.nl.

00:00