Aflevering Niet-Kleincellig Longcarcinoom: Huidige Behandelmogelijkheden, Pd-L1-Expressie En Cm9la: Nivolumab Plus Ipilimumab In Combinatie Met Chemotherapie Versus Chemotherapie Alleen

Niet-kleincellig longcarcinoom: huidige behandelmogelijkheden, PD-L1-expressie en CM9LA: nivolumab plus ipilimumab in combinatie met chemotherapie versus chemotherapie alleen
· Aflevering van de podcast: Oncologie.nu

In deze podcast bespreekt internist-oncoloog Koos van der Hoeven recente ontwikkelingen op het gebied van de behandeling van het niet-kleincellig longcarcinoom. Hij bespreekt met longarts Egbert Smit de resultaten van de CheckMate 9LA-studie die hebben geleid tot een nieuwe behandeloptie: eerstelijnsbehandeling van patiënten met gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom met nivolumab plus ipilimumab in combinatie met twee cycli chemotherapie versus chemotherapie alleen. Daarnaast worden de PD-L1-expressie en de consequenties voor de behandeling besproken.

Referenties 1. Nederlandse richtlijn Niet-kleincellig longcarcinoom. Te raadplegen via richtlijnendatabase.nl/richtlijn/niet_kleincellig_longcarcinoom 2. Hendriks LE, et al. Ann Oncol 2023;34:358-76. 3. Overleving bij stadium IV-NSCLC zonder TKI-gevoelige mutaties (IKNL 2023). Te raadplegen via iknl.nl/kankersoorten/longkanker/registratie/overleving 4. Reck M, et al. J Clin Oncol 2021;39:2339-49. 5. Jassem J, et al. J Thorac Oncol 2021;16:1872-82. 6. Hellmann MD, et al. N Engl J Med 2019;381:2020-31. 7. Paz-Ares L, et al. Lancet Oncol 2021;22:198-211. 8. Reck M, et al. ESMO Open 2021;6:100273. 9. Paz-Ares LG, et al. J Thorac Oncol 2023;18:P204-22. 10. Gandhi L, et al. N Engl J Med 2018;378:2078-92. 11. West H, et al. Lancet Oncol 2019;20:924-37. 12. Samenvatting van de productkenmerken van Opdivo® (nivolumab). Te raadplegen via www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/opdivo-epar-product-information_en.pdf 13. Advies van de commissie BOM (2021). Te raadplegen via www.nvmo.org/bom/nivolumab-en-ipilimumab-gecombineerd-met-2-cycli-chemotherapie-als-eerstelijnsbehandeling-voor-gemetastaseerd-niet-kleincellig-longcarcinoom/ 14. Van den Heuvel M, et al. Medische Oncologie 2021.

Disclosures Prof. dr. E. Smit: Personal financial interests: none. Institutional financial interests: fees have been paid to my institution for speaker engagements and attendance to advisory boards of AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Bristol Myers Squibb, Bayer, DSI, Eli Lilly, MSD, Merck, Novartis, Pfizer, Sanofi, Takeda, Regeneron, Roche Genentech, Roche Diagnostics. Research support: AstraZeneca, Bristol Myers Squibb, Merck, MSD. PI for clinical studies sponsored by Amgen, AstraZeneca, Bayer, Clovis, Cullingan, Eli Lilly, Merck, MSD, Novartis, PharmaMar, Roche Genentech, Takeda. Prof. dr. ir. J.J.M. van der Hoeven: Astellas, AstraZeneca, Bayer, BMS, Daiichi Sankyo, Gilead, Novartis, medisch directeur van Hartwig Medical Foundation, voorzitter Oncomid, lid Adviescollege VIG en lid RVT DICA. 7356-NL-2300020

Oncologie.nu

Oncologie.nu

Gemaakt door: Oncologie Eerste aflevering: 24/04/2022

De podcast Oncologie.nu heeft in totaal 301 afleveringen

Vorige aflevering

Shared decision making in de praktijk

Shared decision making in de praktijk

Maker: Oncologie Datum: 15/05/2023

Soortgelijke podcasts

Disclaimer:De podcast artwork geembed op deze pagina is het eigendom van de eigenaar/ maker van de podcast en is niet op enige wijze geaffilieeerd met Online-Radio.nl.

Niet-kleincellig longcarcinoom: huidige behandelmogelijkheden, PD-L1-expressie en CM9LA: nivolumab plus ipilimumab in combinatie met chemotherapie versus chemotherapie alleen

Oncologie.nu · 01-05-2024

00:00 17:55